Projekt och samarbeten

Här hittar du information om pågående projekt och samarbeten i Bjuvs kommun, bland annat EU-projekt.

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Syftet med samarbetet är att driva frågor som är gemensamma för hela regionen nordvästra Skåne. Familjen Helsingborgs verksamhetsidé är att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna.

Läs mer om Familjen Helsingborg här.

Europa Direkt Skåne Nordväst hjälper dig att få svar på dina frågor om EU. Hit kan du som invånare vända dig om du behöver partipolitiskt neutralt informationsmaterial om EU eller vill få kontakt med EU:s institutioner och politiker.

Läs mer om Europa Direkt Skåne Nordväst här.

81% energibesparing för belysningen blev resultatet av ett regionalt samarbetsprojekt

- ­Projektet Lighting Metropolis - Green Economy har pågått under tre års tid och resultatet för oss i Bjuvs kommun är att vi minskat energiförbrukningen för belysning med hela 81 procent, berättar Lennart Andersson, projektledare på Tekniska förvaltningen i kommunen.

Lägre energiförbrukning är en nyckelfaktor för den gröna omställningen. Belysningen står för upp till 30 procent av energiförbrukningen i den offentliga sektorn och potentialen för besparingar genom att förnya belysningen är stor. I projektet Lighting Metropolis – Green Economy har Bjuvs kommun tillsammans med andra kommuner i Greater Copenhagen-regionen arbetat med att påskynda övergången till energieffektiv LED-belysning. Detta har resulterat i stora energibesparingar och samtidigt markant förbättrat belysningens kvalitet.

- Lighting Metropolis har i stort handlat om kunskapsutbyte och om att främja utomhusbelysningens energieffektivitet. Som delmoment i projektet har vi arbetat med skate-parken i Bjuv som fått en ny ljusdesign och stationsområdet i Billesholm där fokus legat på att främja kollektivtrafiken med hjälp av ljus, säger Lennart Andersson.

Läs mer om hela projektet i det samlade dokumentet:

Lighting Metropolis – Resultat och lärdomar från tre års arbete med energieffektiv belysning

Foto: Lighting Metropolis

Bild från Lighting Metropolis Green Economy

Bild: Lighting Metropolis Green Economy

 

EU-projekt

Med stöd från ett EU-projekt ska Bjuvs kommun arbeta för att minska energiförbrukningen i sina byggnader och optimera driften av sina lokaler. Målet är att öka komforten och minska energi- och resursförbrukningen i kommunens byggnader, med hjälp av datainsamling.

Projektet kommer att pågå 2020-2022. Arbete med energieffektivisering genomförs redan i kommunen, men genom att gå med i projektet får Bjuvs kommun stöd i form av finansiering samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kommuner och deltagare i projektet.

Datainsamlingen i kommunen sker till exempel genom användning av system som automatiskt samlar data från olika värme- och elleverantörer. Detta effektiviserar både uppföljning av energianvändningen i byggnaderna och analys av statistiker. Det pågår också ett arbete med att mäta samtliga byggnader i kommunen för att ta fram uppdaterade digitala ritningar. Detta arbete ska nu fortsätta med projektstöd och utbyte av erfarenheter från andra kommuner. De kommuner som deltar i projektet är Bjuv, Helsingborg, Eslöv och Osby.

Bjuvs kommun arbetar med projektet ”Digitaliseringsresan i Bjuvs kommun”. Projektet får stöd från EU:s regionala utvecklingsfond och ska göra att Bjuvs kommun på bästa sätt kan ta vara på digitaliseringens möjligheter. Projektet pågår från 1 september 2018 till 31 mars 2022.

Projektets syfte är att:

1. Arbeta långsiktigt och strategiskt för att säkerställa en gemensam och effektiv utveckling där vi tar vara på digitaliseringens möjligheter.

Bjuvs kommun har skapat en plan för hur kommunen ska arbeta med digitalisering. Det har också tagits fram en modell för kommunens systemförvaltning. Dessa är två av flera byggstenar som tillsammans bidrar till en strategi och möjligheten att arbeta långsiktigt med digitaliseringen.

2. Samverka på arenor som arbetar med att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Bjuvs kommun har en plats i olika forum för digitalisering, så som Familjen Helsingborgs digitaliseringsnätverk och Kommunförbundet Skånes digitaliseringsnätverk. Här träffas kommuner och drar nytta av varandras erfarenheter. Bjuvs kommun har också en gemensam IT-avdelning med fyra andra kommuner, och även här har Bjuv en roll i digitaliseringsnätverket för detta samarbete.

3. Bidra till den digitala arbetsplatsen.

Detta görs genom att säkerställa att kommunens verksamheter och medarbetare har digital kompetens och verktyg för att ta vara på möjligheterna för verksamhetsutveckling genom ökad digitalisering och användning av ny teknik. Kommunen har här arbetat med att skapa en grund för de digitala verktyg alla medarbetare i kommunen ska kunna använda sig av. Grunden behövs för att kunna bygga vidare med mer avancerade digitala lösningar.

4. Skapa förutsättningar för ett robust fibernät utan några ”vita fläckar” i Bjuvs kommun.

Bjuvs kommun har beslutat att all fiberutbyggnad ska ske med aktörer på marknaden och på marknadsmässiga grunder. Bjuvs kommun arbetar med frågan genom att föra dialog med kommunens egna bolag, Bjuvs stadsnät, och övriga aktörer.

Bild på EU-flaggan med texten "Europeiska regionala utvecklingsfonden" undertill.