Bjuvs kommuns logga

Avloppsprover 2021 / 2022

Vad är en avloppsmätning?
Bjuvs kommun använder forskningsföretaget RISE för mätningar av olika sorters narkotika i avloppsvatten.

Hur fungerar det och vilka slutsatser kan man dra?
Avloppsprover mäter allt vatten som kommer in under ett dygn då provtagning pågår. Alla personer som till exempel använder toaletten eller tvättar händerna under provtagningen kan ge utslag vid spår av narkotika. Även receptförskriven medicin eller de fall när narkotika tillverkas eller dumpas kan synas.

Genom att mäta avloppsvatten kontinuerligt och under en lång tid kan man utläsa trender och vilken typ av narkotika som finns i kommunen.

diagram narkotikaanvändning

Narkotikaanvändning 2021/2022 i Bjuv och Billesholm

Narkotikaanvändning Ekeby

Narkotikaanvändning i Ekeby

Bjuv/Billesholm
Amfetamin har gått ner medan tramadol och MDMA är på en likartad nivå jämfört med 2021. Cannabis och kokain ökar sedan 2021 och under ett av provtagningstillfällena 2022 syns en stor ökning för dessa två preparat.

Ekeby
Amfetaminet har gått ner medan cannabisen är på en likartad nivå med 2021. Halten av MDMA är under 2022 nästintill obefintligt. Kokain och tramadol har ökat jämfört med 2021.

MDMA är ett centralstimulerande syntetiskt preparat som är likt amfetamin. Oftast förknippas MDMA med Ecstasy.

Senast publicerad: