Information om röstning

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, kommun och region (RKR-val).

I Bjuvs kommun svarar valnämnden för att valen genomförs enligt vallagen och att medborgarna har möjlighet att avge sin röst på ett betryggande sätt.

Det är enkelt att rösta. Det finns många ställen att rösta på.

Rösta på valdagen i din vallokal

Du röstar i den vallokal som du tillhör. Adressen finns på ditt röstkort. Valdagen är den 11 september. När du röstar i din vallokal behöver du bara kunna legitimera dig, till exempel med ett id-kort.

Rösta före valdagen

Du röstar i en lokal för förtidsröstning var som helst i landet. Förtidsröstningen startar den 24 augusti. När du förtidsröstar behöver du bara ta med dig ditt röstkort och kunna legitimera dig, till exempel med ett id-kort.

Rösta från utlandet

Du kan rösta före valdagen med brev eller på någon av de ambassader och konsulat som har röstmottagning.

Hjälp att rösta – rösta med bud

Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med bud. Du kan även förtidsrösta med bud. Din make eller maka, sambo eller barn eller andra i din familj kan vara bud.

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kontaktar du din kommun.

För att rösta med bud behöver du beställa ett särskilt material.


Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen 11 september så kan du förtidsrösta från 24 augusti. Det är kommunerna som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning.

Du röstar i en lokal för förtidsröstning var som helst i landet. När du förtidsröstar behöver du bara ta med dig ditt röstkort och kunna legitimera dig, till exempel med ett id-kort.

Du behöver id-handling och röstkort

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta lokaler för förtidsröstning eller beställas hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. För att få ett dubblettröstkort behöver du vara upptagen i röstlängden.

Utlandssvenskar behöver ett dubblettröstkort för att förtidsrösta i Sverige.

Förtidsröstningen börjar den 24 augusti 2022

Förtidsröstningen startar den 24 augusti och pågår fram till valdagen den 11 september. I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen. Varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i varje kommun vara öppen.

Om du röstar i förtid i en annan kommun kan du behöva ta med egna valsedlar.

Hitta lokal för förtidsröstning

Kommunerna bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning.

I god tid innan förtidsröstningen börjar kommer vi här att publicera vilka lokaler för förtidsröstning som finns i Bjuvs kommun.