Röstmottagare i vallokal

Som röstmottagare den 11 september är du med och gör en viktig insats för demokratin. Du arbetar i vallokalerna i Bjuvs kommun och medverkar till att valet till riksdag, region och kommun genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Uppdraget som röstmottagare innebär att ta emot röster, hjälpa röstande personer som ber om det samt hålla ordning i vallokalen. Du arbetar enligt ett schema i en av våra elva vallokaler i något av våra valdistrikt. Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera röstmottagare i valdagen.

Vad gör en röstmottagare?

  • håller god ordning i vallokalen
  • tar emot röster och lägger dem i urnan
  • hjälper de väljare som ber om det
  • granskar och räkna rösterna efter vallokalens stängning

Hur blir jag röstmottagare?

Vi är klara med rekryteringen av röstmottagare till valet 2022, nästa gång vi kommer att söka röstmottagare är inför valet till Europaparlamentet 2024.
Blir du antagen måste du gå en obligatorisk utbildning för att få ett förordnande som röstmottagare. Under utbildningen lär du dig hur arbetet går till.

Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt samt ställer höga krav på noggrannhet. Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Finns det någon arbetsledare i vallokalen?

I en vallokal ska det alltid tjänstgöra minst tre röstmottagare samtidigt. En av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande, de fungerar även som arbetsledare.

När tjänstgör jag?

Röstmottagare tjänstgör under söndagen den 11 september från ca klockan 07:00 och fram tills att alla röster är räknade och allt material är hopplockat. Vallokalerna är öppna för röstning mellan klockan 08:00 – 20:00. En ersättning utgår till dig som arbetar som röstmottagare, både för utbildningstillfället och för valdagen.

 

Har du några frågor? Skicka ett mail till vårt valkansli

De som arbetar i vallokalerna får ersättning enligt beslut som tagits i kommunfullmäktige 2022-02-28 § 28:

Ordförande i valdistrikt: 4 433 kr

Vice ordförande i valdistrikt: 3 932 kr

Röstmottagare: 3 432 kr

Rösträknare: 1 573 kr (även röstmottagare som vid behov står till förfogande)

Utbildningsarvode: 500 kr

Arvodet för valnämndens ordinarie ledamöter är samma som för valdistriktsordförande under valdagen.

Ersättning för resa med egen bil utbetalas endast för ordförande i valdistrikt eller vice ordförande under valdagen vid transporter till och från valnämnden från respektive vallokal.

Ersättning för resa för röstmottagare på valdagen är inräknat i ordinarie arvode.

Valnämnden har beslutat att ersättare ska finnas och om ersättarna inte behöver tjänstgöra får de samma ersättning som rösträknare. Vid tjänstgöring får de den ersättning som tillhör uppdraget de tjänstgör på.

Ersättningarna vid val beräknas med en viss procent av grundarvode för riksdagsledamöter på samma sätt som förtroendevaldas arvoden och ersättningar i Bjuvs kommun.