Bjuvs kommuns logga

Vigsel

Vill ni gifta er borgerligt i Bjuvs kommun? I vår kommun finns två vigselförrättare - läs mer nedan.

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. Vigseln förrättas av borgerliga vigselförrättare som utses av länsstyrelsen.

För borgerlig vigsel krävs ett hindersprövningsintyg, det ansöker ni om hos Skatteverket.

Blanketterna Hindersprövning, Ansökan och försäkran (SKV 7880) samt blankett för anmälan om efternamn (SKV 7831) finns att ladda ner från Skatteverkets webbplats.

Ansökan om hindersprövning ska fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skatteverket. Därefter får ni blanketterna intyg hindersprövning och intyg vigsel. Intygen gäller i fyra månader. Ni ska ta med intygen till vigselförrättaren som sedan fyller i vigselintyget och skickar det till Skatteverket.

Hur ni ska ansöka om hindersprövning beror på vilken anknytning ni har till Sverige. Mer information om detta finns på Skatteverkets webbplats.

Två vittnen ska finnas med vid borgerlig vigsel. Vittnenas namn ska uppges samtidigt som intyg om hindersprövning och intyg vigsel lämnas till kommunen ett par dagar innan vigseln. Har ni inga egna vittnen kan vigselförrättaren hjälpa till med att ordna detta.

Kostnad

Borgerlig vigsel är kostnadsfri om en av er, eller båda, är folkbokförda i Bjuvs kommun. Om ingen av er är folkbokförd i Bjuvs kommun kostar det 500 kronor.

Borgerliga vigselförrättare

Sari Nymberg
sari.nymberg@bjuv.se
0708-858595

Johanna Augustsson
johannaaugustsson23@gmail.com
0768-600313

Senast publicerad: