Utbildningar 2022

Utbildningar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Under 2022 erbjuder kultur- och fritidsförvaltningen 5 utbildningar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Bjuvs kommun. För att föreningen ska vara bidragsberättigad 2023 behöver föreningen vara representerad på minst 2 utbildningar under 2022. Naturligtvis får ni delta på samtliga utbildningar. Föreningen väljer själv vilka utbildningar som är mest intressanta och vem i föreningen som går. Är ni flera från föreningen som vill gå på en utbildning går det bra att anmäla flera men antalet deltagare per förening kan begränsas vid behov. Dock är varje förening garanterad åtminstone två platser per utbildning.

Samtliga utbildningar är kostnadsfria för föreningen och vi bjuder på enklare förtäring. Anmälan görs till Martin Sjöstrand sista anmälningsdatum för respektive kurs hittar du nedan.

2022 är första året som Bjuvs kommun kräver att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet deltar i utbildningar för att vara bidragsberättigade. Kravet är en del av ”Regler för föreningsstöd” som trädde i kraft 2021. Har du önskemål om vilka utbildningar du vill se kommande år är du välkommen att höra av dig till Martin Sjöstrand.


Onsdag 23 mars, 18.00-21.00, Skeneholmssalen, Billesholm

Föreningskunskap Bas – RF Sisu

Deltagaren får information och kunskap om vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening.

Bland annat går utbildning igenom:

  • Den demokratiska uppbyggnaden
  • Stadgar i en förening
  • Årsmötet
  • Valberedning
  • Skatter och avgifter

Sista anmälningsdag 20 mars. För mer information klicka här.


Måndag 16 maj, 18.00-21.00, Varagårdsskolans aula, Bjuv

Locker Room Talk - LRT

Organisationen Locker Room Talk jobbar för att lära nästa generations spelare om jämställdhet, schyssta attityder och hur vi tillsammans kan skapa en ny manlighet. Det är i omklädningsrummet allting börjar. Inte bara matchen, utan det handlar om snacket, kulturen och påhittade regler som formar killar. Påhittade regler som följer med ut i samhället och skapar skeva värderingar.

Utbildningen har utgångspunkt i Locker Room Talks utbildningsverktyg ”Eight weeks” och ”Coach Journey”. Under utbildningen varvas teoretiska moment med att deltagarna själva får prova på olika övningar ur verktygen. Stor vikt läggs vid deltagarnas egna erfarenheter och reflektioner. Målet med kvällen är att öka medvetenheten om bland annat tränarens och förälderns roll som förebild och hur en själv kan skapa modern och effektfull utbildning med fokus på jämställd idrott, emotionell intelligens och värdebaserat lagarbete.

Utbildningen lämpar sig för tränare och annan personal inom föreningen.

Sista anmälningsdag 11 maj.


Tisdag 13 september, 18.00-21.00, Skeneholmssalen, Billesholm

Gör du allt för att nå ut? – Kind

Att synas och märkas blir en allt viktigare del för föreningar att locka till sig nya medlemmar. Kanske har ni funderat på att ansöka om marknadsföringsbidrag men är inte säkra på hur ni använder det på bästa sätt?

Kind är en reklambyrå som jobbar med marknadsföring och varumärkesbyggande. Tidigare har de bland annat gjort Bjuvs kommuns grafiska profil och kommunfilmer. För föreningar i Bjuvs kommun har de skräddarsytt en utbildning för att ge verktyg och inspiration för hur ni som föreningar med enkla medel kan nå ut till fler.

Sista anmälningsdag 8 september


Måndag 31 oktober, 18.00-21.00, Skeneholmssalen, Billesholm

Att bemöta idrottsföräldrar – RF-Sisu

Specialcoachning från sidlinjen, kränkta domare, trakasserade motspelare, cafévärdar, oumbärlig körhjälp, välbehövliga sponsorer. Hur ser föräldraengagemanget ut i din förening? Idrottsföräldrars agerande skapar såväl energi och glädje, som irritation och konflikt i föreningen.

Utbildningen fokuserar på hur föreningen eller den enskilde ledaren kan bygga upp eller bibehålla ett gott samarbete med föräldrarna, då idrottsföräldrars positiva engagemang och stöd är ovärderliga för föreningen, ledaren och det idrottande barnet.

Utbildningen går ut på att ge deltagarna inspiration och verktyg för ökat samarbete, att stärka ledarrollen, att hantera olika föräldrakonflikter och förmedla sina och föreningens förväntningar på föräldrarna.

Sista anmälningsdag 26 oktober

För mer information klicka här Pdf, 271.2 kB.


Torsdag 8 december, 18.00-20.30, Restaurang Ärtan, Bjuv

Ledarförsörjning – RF-Sisu

Hur kan vi som förening rekrytera, introducera, utveckla och behålla våra ledare? Att arbeta fram en tydlig plan där föreningen svarar på ovanstående frågor, skapar hållbarhet och förutsättningar för en god ledarförsörjning. En viktig faktor i sammanhanget är hur vi som förening skapar motivation och engagemang hos våra ledare. Efter utbildningen finns material att arbeta vidare med som hjälper föreningen att skapa en hållbar ledarförsörjningsplan.

Sista anmälningsdag 2 december