Utbildningar 2023

Utbildningar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Under 2023 erbjuder kultur- och fritidsförvaltningen 5 utbildningar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Bjuvs kommun. För att föreningen ska vara bidragsberättigad 2024 behöver föreningen vara representerad på minst 2 utbildningar under 2023. Naturligtvis får ni delta på samtliga utbildningar. Föreningen väljer själv vilka utbildningar som är mest intressanta och vem i föreningen som går. Är ni flera från föreningen som vill gå på en utbildning går det bra att anmäla flera men antalet deltagare per förening kan begränsas vid behov. Dock är varje förening garanterad åtminstone två platser per utbildning.

Samtliga utbildningar är kostnadsfria för föreningen och vi bjuder på enklare förtäring. Anmälan görs till Martin Sjöstrand sista anmälningsdatum för respektive kurs hittar du nedan.

2022 är första året som Bjuvs kommun kräver att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet deltar i utbildningar för att vara bidragsberättigade. Kravet är en del av ”Regler för föreningsstöd” som trädde i kraft 2021. Har du önskemål om vilka utbildningar du vill se kommande år är du välkommen att höra av dig till Martin Sjöstrand.

 

Tisdag 16 maj, 18.00-20.00, Skeneholmssalen, Billesholm

Hur möter vi barn och ungdomar med beteendeutmaningar- RF SISU

Vad kan det innebära att ha en diagnos i mötet med idrotten? Hur kan vuxna bemöta barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos?

Träning, tävling eller en vanlig torsdag. Det finns en pågående problematik kring barn och ungdomar med beteendeutmaningar i samband med idrott. Problemet är att ledare, tränare och vuxna inte vet hur de ska bemöta dessa barn och ungdomar med särskilda behov. Utbildningen fokuserar bland annat på att ge värdefull kunskap i beteendelära, tips på agerande i en tränings- eller tävlingssituation och avliva de myter som finns om barn med normbrytande beteende.

 • Identifiering av olika beteendeutmaningar/diagnoser
 • Baskunskaper i beteendelära
 • Tips och råd vid träning- och tävlingssituationer
 • Innebörden av att ha ett beteende som skapar problem
 • Vad innebär det att ha en diagnos inom autismspektrat.

Sista anmälningsdag 12 maj.


Onsdag 13 september, 18.00-20.00, Skeneholmssalen, Billesholm

Gruppdynamik och grupprocesser- RF SISU

 • Vad kännetecknar en idrottsgrupp?
 • Gruppers utveckling
 • Roller och status i laget/gruppen
 • Konflikthantering
 • Sammanhållning
 • Kommunikation

När datumen för höstens resterande utbildningar är klara kommer de läggas till på den här sidan.