Bjuvs kommuns logga

Arbetssätt

Människan bakom uniformen, MBU, är en verksamhet som vill skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken. Efter ungdomsoroligheter i Göteborg hösten 2009 ställde sig många en rad frågor - Vad är det som händer? Varför blir det så här i vår närmiljö?

Bildväljare

Framgångsrik samverkan

De organisationer som samverkar inom ramen för Människan bakom uniformen i Bjuvs kommun är:

Polisen Söderåsen
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ambulanssjukvården Helsingborg
Trygghetsvärdar Bjuvs kommun
Fritidsledare Bjuvs kommun

Möten för att överbrygga fördomar

Det viktigt att kunna mötas med ömsesidig respekt och att det finns gott om tid.
Grundkoncepten är att:

  • Låta frivilliga och intresserade ungdomar mellan 15 och 20 år få ta del av ett antal praktiska arbetsmoment under ledning av och tillsammans med personalen i de olika verksamheterna.
  • Träffas på de olika arbetsplatserna en gång i veckan på kvällstid under en period av tio veckor.
  • Skapa trygghet i gruppen genom samarbets- och värderingsövningar och interaktiva metoder.

Vill du starta upp MBU?

Om din kommun eller verksamhet vill starta upp MBU så måste du först kontakta processledaren för MBU i Östra Göteborg.

Senast publicerad: