Kom som du är!

Inom projektet Konstsamverkan kring Söderåsen visar Bjuvs och Åstorps kommuner i sommar Kom som du är – arbetet med ett monument av konstnären Astrid Göransson.

Bildväljare

I utställningen kommer skisser och modeller från konstnärens arbete med det offentliga konstverket ”Kom som du är” att visas, ett konstverk som uppmärksammar demokratins hundraårsjubileum och som placeras på Riksplan i Stockholm. I samband med utställningen bjuds barn och unga in för att delta i workshops tillsammans med konstnären.

Konstnär Astrid Göransson har fått uppdraget att skapa ett konstverk som uppmärksammar demokratins hundraårsjubileum 2022. Kom som du är! är ett samtida monument som lyfter fram de fem första kvinnliga ledamöterna i Sveriges riksdag. Platsen för konstverket är Riksplan i Stockholm och projektet är ett samarbete mellan Sveriges riksdag och Statens konstråd.

Från den 6 juli till den 30 augusti visar Astrid Göransson skisser och modeller från arbetet med det offentliga konstverket. I utställningen ingår också fotografier och annan dokumentation från processen. Det blir ett unikt tillfälle att tränga in i en konstnärs arbete och hur det leder fram till ett färdigt verk. I samband med utställningen kommer barn och unga bjudas in för att delta i konstworkshops tillsammans med konstnären. Utställningen kommer att visas på Södra Storgatan 17 (Bolos gamla lokaler) i centrala Bjuv. Utställningen visas 6 juli-30 augusti onsdag-fredag kl 14-18, lördag 11-15.

Om konstverket Kom som du är!

Konstverket består av en skulptur där två unga kvinnor går på en stensatt stig som kröker sig över gräsmattorna på den norra delen av Riksplan, slingrar sig in under lindarna och leder fram till Riksdagshusets port. De bär fram de fem första kvinnliga ledamöterna i Sveriges riksdag – pionjärerna Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Agda Östlund. Astrid Göransson binder samman dåtid med nutid, de pionjärer som banat väg för oss med de som kommer efter. En bok som innehåller säkerhetsvakter, lokalvårdare och övriga medarbetares skildringar av sitt arbete på Riksdagen är också en del av konstverket. Kom som du är! tar ett helhetsgrepp på platsen och visualiserar kampen för demokrati och jämlikhet som alltjämt pågår.

Utställningen är ett samarbete mellan Astrid Göransson, David Skoog, Bjuvs kommun och Åstorp.