Gruvmuseet

Gör en resa i Bjuvs historia.

Bild på två gruvarbetare från Gruvmuseet

 

 

 

På grund av det rådande läget med coronaviruset är möjligheterna till guidade visningar begränsade. 


Perioden 13/6 - 21/6

Lördag-söndag kl. 13.00 - 16.00

Perioden 22/6 - 16/8

Tisdag - Söndag kl. 13.00 - 16.00

Under öppettiderna klockan 13-16 är det gratis inträde. Vill du komma på besök på andra tider går det att boka en guidning, se mer info längre ned på den här sidan.

Ett gruvbloss pryder Bjuvs kommunvapen. En lång industritradition har präglat orten. Under flera hundra år dominerade kol- och lerindustrin. Den sista gruvan stängdes 1979, men epoken finns bevarad i gruvmuseet.

Visste du att det berömda operahuset i Sydney i Australien är klätt med klinker från Skrombergaverken i Ekeby, Bjuvs kommun?

Gruvmuseet är inrymt i Schakt III:s maskinhus på gruvområdet som ligger i slutet av Ågatan i Bjuv. Utställningen på museet skildrar den spännande historien kring gruvdriften i Bjuv, Billesholm och Ekeby.

Bjuvs kommun har fått ett projektbidrag från Riksantikvarieämbetet för att uppdatera utställningens geologiska del. Arbetet pågick från augusti 2017 till och med invigningen den 26 maj 2020.

Det hela började egentligen för cika 150 miljoner år sedan. På den tiden levde stegocefalen. Den tillhör de fossilfynd som gjorts i gruvorna. Detta groddjur som kunde bli upp till en meter långt, har tillsammans med andra djur och växter under årtusenden pressats samman och bildat det "svarta guldet"- kolet.

Så sent som 1979 stängdes det cirka 60 meter djupa schakt III. Men även om schaktet är tillbommat får besökaren ändå en god bild av arbetets art och miljön i gruvan, bland annat genom fullskalemodeller av kolhuggare och dragare.

Först på 1920-talet mekaniserades kolhuggandet. Dittills låg kolhuggaren i de trånga orterna och högg och mejslade loss kolet. Rasolyckorna var många.

Utställningen visar hur bondbyn förvandlades till brukssamhälle, hur folkrörelserna tog över bondesamhällets roll för människornas umgängesformer, arbetarrörelsen, väckelsen, nykterhetsrörelsen och idrotten - alla kämpade de för ett bättre samhälle för människor i en svår brytningstid kring sekelskiftet.

I gruvmuseet finns förutom en maskinhall flera tidstypiska miljöer uppbyggda som till exempel det gamla badhuset i Ekeby, folkparken i Billesholm, som finns än i dag, och ett gruvarbetarhem. I denna bostad på ett rum och kök finns många av de ting som fanns i ett vanligt hem i början av seklet.

Välkommen att ta del av Bjuvs historia!

På grund av det rådande läget med coronaviruset är möjligheterna till guidade visningar begränsade.

Guidade visningar kan bokas hela året på telefon 042-458 52 35.
Guidad visning minimiavgift 500 kronor (1-10 pers) därutöver 15 kronor/person.

Skolklasser och vuxenstuderandegrupper inom kommunen, guidad visning är gratis.

Kommunens föreningar erbjuds en gratis guidning per år.

Skolklasser och vuxenstuderandegrupper från annan kommun 400 kronor.

Guidade besök betalas genom faktura.

Från Södra Storgatan i Bjuv svänger du in på Schaktsgatan och sedan vänster på Ågatan. Där vägen delar sig håller du till höger.

Vägbeskrivning från järnvägsstationen i Bjuv.