Kulturskolan

Nu tar vi emot anmälningar för läsåret 2023/2024. Intag sker i mån av plats.

Trummor och gitarr
Trummor och gitarr

Här anmäler du dig: Anmälan - Bjuvs kulturskola

Här avslutar du din plats: Avanmälan - Bjuvs kulturskola

Vi satsar mycket på orkesterverksamhet och som fasta ensembler har vi Ungdomsorkester, Juniororkester och en Startorkester. Vid speciella tillfällen kan elever i vissa ämnen erbjudas samspel i smågrupper.

När man spelar instrument sker undervisningen i huvudsak som enskild undervisning, där var och en får utvecklas i sin egen takt, eller i små grupper.

Undervisningen äger rum efter skoltid. I huvudsak bedrivs undervisningen i Bjuv i Kulturskolans lokaler. I vissa fall kan undervisning erbjudas i Ekeby och Billesholm på respektive skola. Orkesterverksamheten har vi på Kulturskolan i Bjuv.

Dans och konst är gruppundervisning.

Terminsavgifter

Instrumentalundervisning kostar 500 kronor/termin. Gruppkurserna kostar 400 kronor/termin. Syskon till fullbetalande elev betalar halv avgift.

För påbörjad undervisning debiteras full terminsavgift, detta innebär att avgift ej återbetalas även om eleven slutar.

Instrumenthyra

Att hyra instrument kostar 250 kronor/termin. Vanligtvis kan du hyra blås- och stråkinstrument under de två första åren av kulturskolan. Övriga instrument står du för själv.

Avanmälan

För att avsluta sin plats måste man avanmäla sig via e-tjänsten för avanmälan. Man kan också logga in på sin profil och välja "Avanmälan" i menyn högst upp på sidan. Om man inte avnmäler sig innan den 31 maj antar vi att man fortsätter på Kulturskolan det kommande läsåret och man blir då tilldelad en plats utifrån detta. Sista datum för avanmälan inför vår- och hösttermin hittar ni på sidan.

Kontakt

Besöksadress
Vallgatan 47 i Bjuv. 

Bjuvs kommun
Telefon växel 042-458 50 00
info@bjuv.se

Antagningen för höstterminen 2022 är nu klar.
Anmälningslänken är fortfarande öppen och det går bra att anmäla sig.
Du placeras då i kö och intag sker i mån av plats. Kön är olika lång på olika instrument. Du som blir antagen kontaktas av lärare.

Här anmäler du dig: Anmälan - Bjuvs kulturskola

Observera att vi endast tar emot elever som går i årskurs 3 och uppåt. Elever som går i årskurs 2 under våren blir inte placerade på kulturskolan förrän tidigast terminen de börjat åk 3.