Lekplatser

I Bjuvs kommun finns ett stort antal lekplatser där barn kan leka och röra på sig.

Kontroll av lekplatserna utförs kontinuerligt under tiden maj-september, samt en gång per månad under tiden oktober-april.

Här hittar du Bjuvs kommuns Lekplatsprogram  Pdf, 23 MB.och Lekplatsplan. Pdf, 6.1 MB.

Förnyelse och upprusning av lekplatser 2022

Bjuv

Gunnarstorp/Vinkelgatan
Lekplatsen kommer att genomgå en uppfräschning med bland annat ny kompisgungställning. Arbeten startar i juni 2022.

Utrustning när lekplatsen är färdigställd:

 • klätterställning (befintlig)
 • 3-sits gungställning (befintlig)
 • gungbräda för 3 barn (ny)
 • baksandlåda med sandbord och sittplats (ny)
 • kompisgungställning (ny)

Slutstycket/Blekingegatan
Lekplatsen förnyas i form av en mini-skatepark. Arbeten startar i maj 2022.

Utrustning när lekplatsen är färdigställd:

 • bana i gummiasfalt för kickbikes och skateboards, för mindre barn.

Skånegatan
Lekplatsen är riven enligt lekplatsplan.

Utsikten/Horngatan
Lekplatsen har ett underhållsbehov, och en uppfräschning planeras till efter 2022.

Fiolgatan
Lekplatsen genomgår löpande underhåll.

Utrustning:

 • klätterställning
 • gungställning 4-sits
 • snurrpinne
 • baksandlåda

Mjölnersgatan
Lekplatsen kommer att genomgå en uppfräschning med bland annat ny kompisgungställning. Arbeten startar i juni 2022.

Utrustning när lekplatsen är färdigställd:

 • klätterställning (befintlig)
 • 3-stis gungställning (befintlig)
 • gungbräda för 3 barn (ny)
 • baksandlåda med sandbord och sittplats (ny)
 • kompisgungställning (ny)

Ametistgatan
Lekplatsen kommer att genomgå en uppfräschning med bland annat ny baksandlåda. Arbeten startar i juni 2022.

Utrustning när lekplatsen är färdigställd:

 • klätterställning (befintlig)
 • 3-sits-gungställning (befintlig)
 • gungbräda för 3 barn (ny)
 • baksandlåda med stort sandbord

Bergsgatan
Denna lekplats är riven, i enlighet med Bjuvs kommuns lekplatsplan. Utredning om framtiden för platsen pågår. Närmaste lekplats ligger på Mejerigatan/Skateparken.

Klövergatan
Lekplatsen genomgår löpande underhåll.

Utrustning:

 • en 4-sits gungställning

Lindallén
Lekplatsen kommer att genomgå en uppfräschning med bland annat ny gungbräda. Arbeten startar i juli 2022.

Utrustning när lekplatsen är färdigställd:

 • klätterställning (befintlig)
 • 3-sits gungställning (befintlig)
 • krokodilbänk (befintlig)
 • gungbräda för 4 barn (ny)
 • baksandlåda med sandbord och sittplats (ny)

Platsen/Drejaregatan
En ny stor lekplats ska byggas upp. Planering, utformning och upphandling pågår. Förhoppningen är att den ska byggas under 2022, men upphandlingsarbetet kan eventuellt fördröja den till 2023.

Jordgubbsgatan/Enbärsgatan
Lekplatsen kommer att genomgå en uppfräschning med bland annat ny gungställning. Arbeten startar i juli 2022.

Utrustning när lekplatsen är färdigställd:

 • klätterställning (befintlig)
 • gungdjur två st (befintlig)
 • gungställning för 4 barn (ny)
 • baksandlåda med sandbord och sittplats (ny)

Smultrongatan/Hyllebärsgatan
Lekplatsen är riven, då den inte levde upp till gällande säkerhetskrav. En ny kommer att byggas upp under 2022-2023. Planering, utformning och upphandling pågår.

Skateparken/Mejerigatan
Lekplatsen genomgår löpande underhåll.

Utrustning:

 • stort klättertorn
 • stor kompisgunga
 • klätterställning liten
 • solrosgungor
 • gungbräda för 4 barn
 • snurrplatta
 • två studsmattor

 

Billesholm

Olstorp
Nybyggd lekplats invigdes 2021.

Utrustning:

 • klätterställning
 • gungställning
 • gungbräda
 • baksandlåda
 • två snurrpinnar

Kartgatan/Läsgatan/Möllarskogen
Lekplatsen kommer att genomgå en uppfräschning med bland annat ny baksandlåda. Arbeten startar i maj 2022.

Utrustning när lekplatsen är färdigställd:

 • klätterställning (befintlig)
 • gungställning (befintlig)
 • gungbräda för 3 barn (ny)
 • baksandlåda med stort sandbord (ny)

Krokusgatan/Östervång
Lekplatsen kommer att genomgå en uppfräschning med bland annat ny baksandlåda. Arbeten startar i juni 2022.

Utrustning när lekplatsen är färdigställd:

 • klätterställning (befintlig)
 • gungställning 4-sits (befintlig)
 • gungbräda för 4 barn (ny)
 • baksandlåda med sandbord och sittplats (ny)
 • liten kompisgungställning (ny)

Kornsparvsgatan
Lekplatsen kommer att genomgå en uppfräschning med bland annat reparerad sarg och ny gungställning. Arbeten startar i juni 2022.

Utrustning när lekplatsen är färdigställd:

 • klätterställning (befintlig)
 • baksandlåda med stort sandbord (delvis nytt)
 • gungbräda för 4 barn (ny)
 • gungställning 2-sits med kompisgunga (ny)

Västergatan
Lekplatsen har ett underhållsbehov, och åtgärder planeras till efter 2022.

Ängsgatan
Lekplatsen är riven, då den inte levde upp till gällande säkerhetskrav. En ny kommer att byggas upp under 2022. Planering och utformning pågår.

 

Ekeby

Verkstadsgatan
Lekplatsen genomgår en uppfräschning med bland annat ny sarg och nya snurror. Arbeten startar i maj 2022.

Utrustning när lekplatsen är färdigställd:

 • klätterställning (befintlig)
 • gungställning 3-sitst (befintlig)
 • gungbräda för 3 barn (ny)
 • baksandlåda med sandbord och sittplats (ny)
 • snurrpinne (ny)
 • snurrkopp (ny)

Jarl Kulles Gata
Lekplatsen är riven enligt lekplatsplan.

Gröningen/Vallgatan
Lekplatsen genomgår löpande underhåll.

Utrustning:

 • klätternät
 • karusell
 • klätterkub
 • snurrsupernova
 • gungställning
 • klätterställning
 • tre vippgungdjur
 • baksandlåda med bänk

Rustikgatan/Klinkergatan
Lekplatsen är riven. En ny lekplats ska byggas upp. Planering pågår. Förhoppningen är att den ska byggas under 2022, men upphandlingsarbetet kan eventuellt fördröja den till 2023.

Krossgatan
Lekplatsen är riven, då den inte levde upp till gällande säkerhetskrav. Utredning om framtiden för platsen pågår.

Flicka klättrar i klätterställning