Entréavgifter och kort

Här hittar du våra olika entréavgifter och kort.
Observera att simhallen i Billesholm är stängd! Läs mer här.

Friluftsbadet i Bjuv

Barn och unga 5-17 år        20 kr

Vuxen                                   40 kr

Pensionär                            20 kr

Barn och unga 5-17 år       160 kr

Vuxen                                  320 kr

Pensionär                           160 kr

Barn och unga 5-17 år        50 kr

Vuxen                                 570 kr

Pensionär                          350 kr

Barn och unga 5-17 år      550 kr

Vuxen                               1300 kr

Pensionär                          750 kr

*Årskortet är giltigt för bad på både Friluftsbadet i Bjuv och Simhallen i Billesholm.

Barn och unga 5-17 år       950 kr

Vuxen                                1800 kr

Pensionär                         1150 kr

**Årskortet gäller för 9 månaders friskvård och 12 månaders bad i simhallen och på friluftsbadet.