Simhallens öppettider och kontakt

Här hittar du badens öppettider och hur du kommer i kontakt med badpersonalen. Observera att simhallen i Billesholm är stängd!

En konsult har på uppdrag av Bjuvs kommun genomfört utredningar om simhallens konstruktion. Den senaste utredningen visar att det finns brister i takkonstruktionen som behöver utredas vidare. Bristerna är av en sådan omfattning som riskerar att påverka takets bärighet. Som en säkerhetsåtgärd har Bjuvs kommun idag beslutat att stänga simhallen i väntan på vidare utredningar. Verksamheten i simhallen flyttar enligt plan till Friluftsbadet vecka 20 för att bedriva simskoleverksamhet. Friluftsbadet öppnar som vanligt för allmänheten vecka 24.

Friluftsbadet öppnar vecka 24.

Kassan stänger 30 minuter innan badets stängningstid.

Behöver du komma i kontakt med oss på friluftsbadet gör du det enklast under våra öppettider på telefon 042-4585095 eller på badet.billesholm@bjuv.se

Barn som är under tolv år får inte bada utan vuxens sällskap, det vill säga i sällskap med någon som är minst 18 år. För att barn eller ungdomar ska få vistas i simhallen eller på badet själva och för att lösa ett säsongskort krävs simkunnighet. Badpersonalen kollar detta vid första besöket.

Telefon: 042-4585349

E-post: badet.billesholm@bjuv.se

På telefon når du oss enklast under våra öppettider.