Föreläsning: Demens och kognitiv sjukdom,
för anhöriga

Demenssjuksköterska Ann-Charlotte Johansson från från Kognitiva teamet i Bjuvs kommun pratar om kognitiva sjukdomar och demenssjukdomar och bemötande ur ett anhörigperspektiv vid två tillfällen i april.

Vårblomma knopp

Demenssjuksköterska Ann-Charlotte Johansson från från Kognitiva teamet i Bjuvs kommun pratar om kognitiva sjukdomar och demenssjukdomar och bemötande ur ett anhörigperspektiv.

Två tillfällen

· 5 april klockan 18:00 – 20:00 på Solträffen i Bjuv (sidan om Solklart Vård)

· 6 april klockan 10:00 – 12:00, Kyrkskolan i Bjuv

Anmäl dig till Anhörigstödet på e-post anhorigstod@bjuv.se eller telefon 042-45 85 09