Nyhetsarkiv

 • Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

  Många pensionärer riskerar att gå miste om den ersättning de kan ha rätt till. I denna artikel kan du läsa hur du går till väga för att göra en beräkning och sedan ansöka.

 • Digital träning för seniorer- och alla andra

  Nu hittar du flera olika videos med senioranpassad träning på vår hemsida. Allt från sittande träning till balans- och styrkeövningar. Där hittar du även en app att ladda ner för mer anpassad träning....

 • Enklare e-tjänst för bygg-, mark- eller rivninglov

  Ska du bygga nytt i vår? Då är det hög tid att ansöka om bygglov. Nu finns en ny e-tjänst som samlar flera olika lovansökningar.

 • Så arbetar vi med halkbekämpning

  Just nu kan det vara halt på vägar och cykelbanor så ta det försiktigt! När kommunen sätter in åtgärder prioriteras genomfartsleder, huvudgator och huvudvägnätet för gång- och cykelbanor. Läs mer om h...

 • Vi startar seniorhälsoskola!

  Värdet av ett aktivt liv, lustfyllda och värdefulla måltider, att ta hand om sig själv, att hantera känslor och bryta ofrivillig ensamhet. Det är några av ämnena vi går igenom på seniorhälsoskolan. Ak...

 • Nu träder vår miljöavdelning i kraft

  Tillstånd, tillsyn, regler och avgifter för företagare när det gäller miljö- och hälsoskydd och livsmedelshantering - det är några av alla saker som Bjuvs kommuns nya miljöavdelning kommer att hantera...

Senast publicererad: