Bjuvs kommuns logga

  Ökade meritvärden och en större andel elever behöriga till gymnasiet

  När sammanställningen över meritvärden och gymnasiebehörigheten 2020 har gjorts ses en tydlig ökning för Bjuvs kommuns niondeklassare. Andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram ökar från 79,2 procent år 2019 till 83,8 procent 2020. Meritvärdet har också ökat från 212,9 (år 2019) till 215,3.

  Bildväljare

  - Vi är väldigt glada och väldigt stolta, säger Karolin Molén, verksamhetschef för förskola och grundskola i Bjuvs kommun. Andelen behöriga elever till gymnasiets yrkesprogram har ökat med över 4 procent till 83,8 och nu ligger vi vid rikssnittet som 2019 låg på 82,5.

  Meritvärdet låg 2018 på 210,9, 2019 på 212,9 samt 2020 på 215,3.

  - Vi ser också att skillnaderna mellan flickors och pojkars meritvärde minskar, säger Karolin Molén. 2019 var skillnaden 39 meritpoäng och i år 19 meritpoäng.

  Det ligger flera förklaringar till de förbättrade resultaten. Under året har man arbetat med kompetensförsörjningen och ökat andelen behöriga lärare.

  - Vi har arbetat aktivt med elevers frånvaro, säger Karolin Molén. Vi följer upp frånvaron på nya sätt och gör fler insatser. Närvaro ger bättre förutsättningar för att klara skolan. Vi arbetar också hårt med att höja kvalitén i undervisningen. Lärarna får ökad kompetensutveckling och vi har ett nära samarbete med elevhälsan. Allt för att alla våra elever ska ha lika förutsättningar för att klara skolan.

  Senast publicerad: 30 juni 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här