Tillsammans hjälps vi åt att skapa trygghet

Nu när det är sommar vistas vi mer utomhus runtom i vår kommun. Detta är väldigt roligt och vi har både sommarvärdar, pop-up fritidsgård och nattvandrare på plats runtom i kommunen för att främja trygghet och skapa roliga aktiviteter. Tyvärr leder sommaren också till skadegörelse i kommunen. Vi arbetar aktivt med trygghet men även du som invånare kan bidra till att skapa en trygg miljö.

Bjuvs kommun arbetar aktivt med trygghet. Vi har en trygghetssamordnare som arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande tillsammans med kommunens verksamheter. Dessutom har vi extra insatser i sommar med trygghetsskapande väktare och sommarvärdar som rör sig runt om i kommunen. Sommarvärdarna möter ungdomar under kvällstid och bygger relationer, skapar aktiviteter och är trygga, tillgängliga och flexibla vuxna i det offentliga rummet.

Bildväljare

Du som invånare kan också engagera dig, vi alla som bor och arbetar i Bjuvs kommun har möjlighet att hjälpas åt. Det handlar både om att fånga upp, framförallt, unga människor som riskerar att tappa fotfästet men även att faktiskt agera och signalera till rätt myndighet om något har gått snett.

Detta kan du göra:

  • Prata med barn och unga i din närhet om problem och förändringar som de går igenom. Visa att du lyssnar på vad de tänker och känner. Särskilt tonåren kan vara en utmanande tid där vuxna behöver finnas där som goda förebilder.
  • Rasta gärna hunden på andra platser än vad du brukar eller varför inte ta en härlig kvällspromenad i det fina sommarvädret. I förebyggande syfte är människor i rörelse något av det bästa som finns!
  • Om du ser något som ser misstänkt ut – tveka inte att ringa polisen direkt.
  • Om du är vittne till ett brott – glöm inte att anmäla brottet till polisen och berätta vad du har sett.

Vill du engagera dig i trygghetsskapande och förebyggande arbete är du varmt välkommen att kontakta kommunens trygghetssamordnare för att veta mer. Det finns också nätverk och organisationer att engagera sig i.

Grannsamverkan

Bjuvs kommun stödjer Grannsamverkan, som bygger på att kontakten mellan människor i närområdet skapar trygghet och förebygger brott. En väl fungerande samverkan är det bästa sättet att förebygga både bostadsinbrott och oroligheter i ett bostadsområde. Om du vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar du först dina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktar ni den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. Läs mer om Grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se

Nattvandring

I Bjuvs kommun finns ett välkänt nattvandrarnätverk som gärna vill bli fler. Nattvandrarna arbetar för att skapa goda relationer och finnas till för ungdomar ute i kommunen. Kontakta bjuv@nattvandring.nu om du är intresserad av att engagera dig.

Senast publicerad: