Nu ska Bjuvs kommun minska energiförbrukningen i sina byggnader

Med hjälp av pengar från ett EU-projekt ska Bjuvs kommun arbeta föra optimera driften av sina lokaler. Målet är att öka komforten och minska energi- och resursförbrukningen i kommunens byggnader, med hjälp av datainsamling.

Projektet, som precis dragit igång, kommer att pågå under de kommande två åren. Arbete med energieffektivisering genomförs redan i kommunen, men genom att gå med i projektet får Bjuvs kommun stöd i form av finansiering samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kommuner och deltagare i projektet.

- Vi ska fortsätta arbeta med att optimera vår datainsamling om kommunens lokaler. Med hjälp av den data vi samlar in kan vi hitta brister och sedan genomföra energieffektiviseringar i våra fastigheter, säger Hassan Alkhudri, energiansvarig i Bjuvs kommun.

Datainsamlingen i kommunen sker till exempel genom användning av system som automatiskt samlar data från olika värme- och elleverantörer. Detta effektiviserar både uppföljning av energianvändningen i byggnaderna och analys av statistiker. Just nu pågår också ett arbete med att mäta samtliga byggnader i kommunen för att ta fram uppdaterade digitala ritningar. Detta arbete ska nu fortsätta med projektstöd och utbyte av erfarenheter från andra kommuner. De kommuner som deltar i projektet är Bjuv, Helsingborg, Eslöv och Osby.

Bild på deltagare i projektet som står och diskuterar med varandra. 

Hassan Alkhudri i mitten, tillsammans med Sara Mohammad och Damir Ibrahimovic till höger, deltar från Bjuvs kommun på kick-off i Eslöv för EU-projektet Databaserad energistyrning i offentliga byggnader.

Senast publicerad: