Bjuvs kommun klättrar i skolrankning

Nyligen publicerades Lärarförbundets rankning över Sveriges skolkommuner. Bjuv har för tredje året i rad klättrat uppåt och landar i år på plats 164 av 290 kommuner.

Bildväljare

- Jag vill lyfta fram rektorernas arbete under året med att fortsätta att kämpa för att höja behörigheten hos våra lärare, jobba aktivt med arbetsmiljö och delaktighet samt deras stenhårda arbete med att höja elevernas måluppfyllelse, säger Karolin Molén, verksamhetschef för grundskola och förskola i Bjuvs kommun.

De områden som höjts mest från förra årets resultat är bland annat andelen utbildade lärare, friska lärare, lärarlöner, elevers meritvärde och elever med fullföljd gymnasieutbildning.

- Det är tredje året i rad som vi hamnar högre i rankingen så det är helt klart en positiv trend. Nu ska vi jobba vidare med att skapa ännu bättre förutsättningar både för våra lärare och för våra elever, säger Karolin Molén.

De områden som Bjuvs kommun ligger lågt på i rankningen är resurser avsatta till undervisning samt andel barn i förskola. Här ska kommunen undersöka anledningen till varför det ser ut så, för att sedan kunna planera åtgärder.

Senast publicerad: