Funderar du på att bygga pool i din trädgård till sommaren?

Du vet väl att du kan bygga pool utan bygglov, här kommer några tips som är bra att känna till innan du startar ditt bygge.

Bildväljare

För att bygga en pool behöver du inte söka bygglov. Men om du behöver schakta eller fylla marken vid sidorna av poolen så det blir en höjdskillnad på mer än 0,5 meter från befintlig marknivå så ska du söka marklov.

Takanordning

Takanordning över poolen, också kallat pooltak som är 1,2 meter vid högsta punkt eller lägre är bygglovsbefriat.

Inhägnad kring pool

Staket kring pool som är lägre än 1,2 meter kräver inte bygglov. Nätstängsel och trådnätsstaket är bygglovsbefriade oavsett höjd.

Kringliggande altandäck

Du får bygga ett altandäck i trä som är 0,5 meter eller lägre från befintlig marknivå utan att söka bygglov.

Säkerhet och skydd mot olycksfall

Det är viktigt att en pool är barnsäker och har ett bra skydd runt om så att ingen kan trilla i.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter.
Lämpliga skyddsanordningar är:

  • ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar ska inte kunna öppnas av barn.
  • en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd.

Har du frågor?

Kontakta din bygglovshandläggare

Telefontid: Måndag, onsdag och fredag klockan 10-12

Kontaktcenter: 042-458 50 00

Senast publicerad: