Bjuvs kommun säkrar kompetensförsörjningen i köken

Inom den offentliga sektorn i Sverige finns ett behov av att säkra tillgången på kockar på både kort och lång sikt. Ett sätt att säkerställa kompetensförsörjningen är att låta erfarna kockar bli certifierade yrkesbedömare. På så sätt kan de validera måltidspersonal i de egna köken till kockar.

Validering är ett sätt att säkerställa kompetensförsörjningen genom att låta utbildade kockar med lång erfarenhet validera kökspersonal utan någon formell kockutbildning, till att bli just kockar. Processen är standardiserad och bedömningen görs professionellt, utifrån kriterier satta av branschen. Bakom konceptet står UHR (Utbildningsrådet för hotell och restauranger).

En kock står vid ett stekbord i köket och steker potatisplättar.

Bjuvs kommun och kostverksamheten har varit certifierade yrkesbedömare sedan 2019 och ser valideringen som ett sätt att både lyfta personalen och stärka kompetensen i köken.

- Det kan handla om personer som har jobbat många år i köket och har samma kompetens som en kock, men inte har någon formell utbildning. Genom en validering lyfter vi personen, det blir en form av erkännande, men vi stärker också verksamheten, säger Rikard Gustafsson, kostchef i Bjuvs kommun.

Två kollegor står och pratar med varandra i köket. 

En valideringsprocess består av två steg. Den börjar med att personen som ska valideras genomgår en dialog och kartlägger sin kompetens tillsammans med en kollega som är certifierad yrkesbedömare. Om kompetenserna är tillräckliga är det dags för nästa steg i processen, som består av en praktisk bedömning vilken vanligen genomförs inom verksamheten. Genom att validera sina kunskaper omvandlas det man lärt sig genom praktiskt arbete till formell kunskap. Validering är en metod som leder till ett skriftligt kunskapsbevis och kocktitel.

- I den här processen blir det tydligt om personen saknar kompetens inom något område, och vad vi i så fall behöver jobba vidare med. Finns det en kunskapslucka hjälps vi åt tillsammans i verksamheten för att fylla igen den, säger Rikard Gustafsson.

En medarbetare i köket tillreder sås i en stor kastrull. Personen trycker på en digital skärm för att göra rätt inställningar till grytan. 

Bjuvs kommun har sedan starten 2019 genomfört sju valideringar. Valideringsprocessen har blivit ett framgångsrikt koncept, mycket tack vare en kultur i köken där medarbetare stöttar varandra och delar med sig av sina kompetenser.

Senast publicerad: