Bjuvs kommun utökar sin satsning på elbilar

Bjuvs kommun satsar på grön omställning för att bidra till ett hållbart samhälle och ren luft i kommunens tätorter. Under sommaren har tolv nya elbilar levererats för att ersätta äldre fossildrivna bilar i kommunens fordonsflotta.

Tre medarbetare på fastighetsavdelningen står bredvid tre av kommunens nya elbilar på parkeringen. I bakgrunden syns Bjuvs vattentorn. 

De nya elbilarna är uppskattade av medarbetarna på fastighetsavdelningen. Från vänster: Jonas Makela, Tomas Vemmenby och Henrik Garrido.

Bjuvs kommun har en fordonspolicy som säger att de fordon som köps in ska vara så energieffektiva som möjligt utifrån aktuellt behov och ha låg klimatpåverkan utifrån drivmedlens hela livscykel. I valet av drivmedel ska i första hand el användas.

Kommunen jobbar för att minska miljöpåverkan i helhet och har sedan några år tillbaka bland annat arbetat för att minska användningen av fossila bränslen i kommunens fordon. Den största omställningen har gjorts på tekniska förvaltningen där man successivt övergått till att använda elbilar. I somras levererades tolv nya elbilar för att ersätta äldre dieselbilar och numera utgör elbilarna 52 procent av förvaltningens bilar. Förvaltningens målsättning är att samtliga personbilar och lätta lastbilar ska vara fossilfria år 2025. Dessa bilar används främst av kommunens fastighetsskötare som jobbar i tätorterna. Andra verksamheter i kommunen som använder el- och hybridbilar är bland annat hemtjänsten.

Kommunen har olika förutsättningar i olika verksamheter, och byte till elbilar sker därför i de verksamheter det är möjligt och bedöms lämpligt. Användandet av elbilar i kommunen utvärderas kontinuerligt, och arbetet med att fortsätta byta ut fossildrivna bilar mot elbilar kommer ske succesivt.

En av kommunens nya elbilar. På sidan av bilen finns kommunens logotyp och en symbol som föreställer en elkontakt. 

Senast publicerad: