Välkommen till kommunfullmäktige!

Bildväljare

Bjuvs kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 november med början kl 17.30 i Varagårdsskolans aula i Bjuv

På grund av covid-19 uppmanar vi dig som medborgare att inte besöka sammanträdet om du har några symptom på sjukdom.

För rörelsehindrade finns parkering närmast aulan, för övriga gäller skolans parkering.

Kommunfullmäktige kommer att behandla:

  • Delårsrapport för Bjuvs kommun 2021
  • Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - antagande
  • Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 för Bjuvs kommun
  • Ändring VA (vatten och avlopps)-taxa 2022 för Bjuvs kommun
  • Motion från Ulrika Thulin (S) angående ungdomsbiljetter inom kollektivtrafiken till alla våra ungdomar från 13 år till sista året på gymnasiet

Hela kallelsen med bilagor finns tillgänglig digitalt på kommunens anslagstavla på www.bjuv.se, i kommunalhusets kontaktcenter samt på kommunens bibliotek.

Kallelse till kommunfullmäktige

Pia Trollehjelm
Ordförande

Susan Elmlund
Kommunsekreterare

Senast publicerad: