De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Smittspridningen av omikron är fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög. Men genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen finns nu ett gott skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom hos de allra flesta. Den 9 februari 2022 ändras därför de allmänna råden och rekommendationerna.

Bildväljare

Senast publicerad: