Bjuvs kommuns logga

Så fungerar VMA-systemet

Det har uppstått frågor kring varför det inte finns VMA (Viktigt meddelande till allmänheten)-tutor eller ”Hesa Fredrik”-tutor i hela Bjuvs kommun och vem som bär ansvaret för att sådana inte finns.

Bildväljare

Utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik” är ett system för att varna så att personer som befinner sig utomhus vet att de ska söka skydd inomhus.
Det kan därför vara svårt att höra varningen för en person som redan befinner sig inomhus.

De kommuner som har utomhusvarning är:

  1. Kommuner som var krigsmål under andra världskriget
  2. Nya kommuner som har blivit krigsmål
  3. Kommuner som har farlig verksamhet och därmed behöver kunna varna allmänheten utanför anläggningens ansvarsområde

Detta innebär att det ser olika ut med antalet VMA-tutor i olika kommuner och mindre tätorter. Kommuner som idag inte är militärt prioriterade mål kan ha varit det tidigare och har då kvar sina VMA-tutor som naturligtvis används än idag.


Det är staten som ger anslag till utomhusvarningssystemet och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som beslutar om och var det ska byggas utifrån vissa kriterier som är baserade på militär och verksamhetsmässiga risker i det geografiska området. Bedömer MSB att ett sådant behov inte finns, sätter man inte heller upp nya VMA-tutor. MSB tittar på fler andra lösningar för att varna personer som finns inom ett geografiskt område, exakt hur systemet kommer att se ut vet vi inte.

Kommunerna anmäler sina önskemål och det är krisledningen som genomför en översyn i Bjuvs kommun – precis som i många andra kommuner som ökar sin beredskap på grund av situationen i Ukraina.
Att översynen inte har genomförts tidigare hänger samman med att behovet inte har funnits i fredstid under flera decennier.

Senast publicerad: