Bjuvs kommuns logga

Nya enklare principer för avgifter för livsmedelskontroll

Nya lagkrav fordrar förändring i hur myndigheter i hela Sverige tar betalt inom livs­med­els­kontrollen.

Bildväljare

I stället för årliga kontrollavgifter som betalas i förskott, kommer debiteringen av avgift först efter ut­förd kontroll att bli obligatorisk. Den nya avgiftsförordningen innehåller övergångsbestämmelser till och med utgången av år 2023 och måste börja tillämpas senast den 1 januari år 2024. Miljöförbundet Söderåsen kommer att övergå till efterdebitering inom livsmedelskontrollen redan från och med 1 januari år 2023.

För mer information kring detta kontaktar du:

Torbjörn Ekelund ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund, telefon 070-689 56 31 eller Charlotte Leander miljöchef/förbundschef på Söderåsens miljöförbund, telefon 0435-78 24 20.

Du kan också läsa mer på Söderåsens miljöförbunds hemsida.

 

Senast publicerad: