Bjuvs kommuns logga

Utseendet på hemsidan förnyas

För att göra vår hemsida mer användarvänlig kommer vi att förändra och förnya utseendet något de kommande veckorna.

Bildväljare

För att göra vår hemsida mer överskådlig och användarvänlig kommer vi göra några visuella förändringar. Se bild ovan.

Fotografiet på startsidan kommer ta något mindre plats, vi lyfter upp länkarna till de mest besökta sidorna så man ser dessa direkt under sökrutan.

För att göra en tydligare inramning kommer vi använda den blå färgen i en list överst där vi har ingångarna till våra olika undersidor. Vi kommer ha symboler längst upp för att snabbt kunna nå e-tjänster, störningar, lättläst och kontakt. Nyhetsfältet kommer även att flyttas upp högre på sidan.

Den röda accentfärgen, från facklan i vårt fina kommunvapen, kommer att användas på några väl valda ställen. Detta nya utseende kommer efterhand att avspeglas på undersidorna.

Senast publicerad: