Nu blommar det!

För att gynna den biologiska mångfalden och samtidigt ge alla något fint att titta på har kommunen i år satsat lite extra på blomsterängar på några utvalda platser.

Bildväljare

Ovan syns bilder på blomningen vid Bäckaparken, Varagården och Solhemmet, där man även hade nytta av blommorna till årets midsommarstång. Förutom att vara vackra så bidrar blommorna även till att bin, fjärilar och andra insekter blir glada!

Den här typen av växtlighet trivs bra i näringsfattig jord, vilket passar bra här där jorden består av mest lera. Dessa "ängar" är dessutom mer lättskötta än gräsmattor och traditionella planteringar, vilket är bra då kommunen har väldigt mycket grönytor att ta hand om.


Senast publicerad: