Södra Storgatan stängs av från och med den 8 augusti

Södra Storgatan ska bli trafikvänligare för fotgängare och cyklister under 2022 - 2023. På måndag den 8 augusti påbörjas etapp 4 med Södra Storgatan. Då stängs den bitvis av för biltrafik och omledningsskyltar för annan väg sätts ut.

Bildväljare

Under 2022 - 2023 bygger vi om i centrala Bjuv för att skapa säkrare och trevligare trafikmiljö. Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka Södra Storgatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatan får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning.

I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv. Arbetet kommer ske etappvis och kommer troligen att vara klart i maj 2023.

Regionbuss linje 250 och 251 påverkas och får annan körväg då hållplats Gruvgatan stängs av i båda riktningar under etapp 4. Använd hållplats Varagården eller hållplats Bjuvs station istället.

Tider för avstängningar för de olika etapperna, omledningskartor och gestaltningsprogram, där du kan se hur området är tänkt att se ut när det är klart, hittar du på vår hemsida: bjuv.se/sodrastorgatan 

Vi ber alla att fortsätta gynna det lokala näringslivet trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil och buss.

Senast publicerad: