Bjuvs kommuns logga

Våra äldre är nöjda med hemtjänsten

I undersökningen "Hemtjänstindex" ligger Bjuv på plats 19 av alla Sveriges 290 kommuner. Ett mycket gott betyg som vi är stolta över!

Bildväljare

Förra veckan publicerades Hemtjänstindex för 2022, vilket är en kvalitetsundersökning gjord av SPF (Sveriges Pensionärsföreningar) och som är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet och som ger en helhetsbild av hur bra en kommun är på att leverera hemtjänst utifrån seniorernas perspektiv.

Indexet fångar upp hela vägen från att behov uppstår, utredning, beslut och utförandet. Av alla Sveriges 290 kommuner ligger Bjuv på plats 19 vilket är riktigt bra och något som vi är stolta över!

Senast publicerad: