Bjuvs kommuns logga

Så arbetar vi med halkbekämpning

Just nu kan det vara halt på vägar och cykelbanor så ta det försiktigt! När kommunen sätter in åtgärder prioriteras genomfartsleder, huvudgator och huvudvägnätet för gång- och cykelbanor. Läs mer om hur vi arbetar med vinterväglag nedan.

Bildväljare

Just nu är det halt runt om i Skåne. Kommunen har dygnet-runt beredskap för att bevaka vädersituationen och vid behov aktivera snöröjning eller halkbekämpning. Dels används en vädertjänst från SMHI med mätstationer, dels åker personal vid osäkra prognoser runt och undersöker väglaget i olika kommundelar.

Halkbekämpning

Infarts- och genomfartsgator halkbekämpas med salt alternativt sandningssingel, beroende på väderleken. Övriga gator halkbekämpas i korsningar och branta backar. Kommunen strävar efter att använda så lite salt som möjligt. Vid extrem halka (underkylt regn) halkbekämpas även övriga gator.

Prioritet 1

  • Genomfartsleder och huvudgator
  • Huvudvägnätet för gång- och cykelbanor

Prioritet 2

  • Körbanor på industriområden
  • Uppsamlingsgator (gata som samlar upp trafiken från ett bostadsområdes lokalgator och leder till större huvudgator)
  • Gång- och cykelvägar i anslutning till park

Prioritet 3

  • Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator.

Ditt ansvar

Tänk på att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att vägen fram till ditt avfallsutrymme eller avfallskärl röjs från snö och is. Tekniska förvaltningen i Bjuvs kommun tillhandahåller grus för dig som kommuninvånare. Gruset står i en behållare utanför Verkstadsgatan 1 och är fritt att hämta. Ta med eget kärl och spade.

Läs mer om hur vi arbetar med vinterväglag: Gatuunderhåll 

Senast publicerad: