Bjuvs kommuns logga

Hushållning ger positiva effekter för skolan

Hushållning med skolans resurser och en ökad förskole- och skolpeng ger utrymme för fortsatt utvecklingsarbete i kommunens skolor.

Bildväljare

Nyligen kunde vi läsa i Helsingborgs Dagblad om att Bjuv är den enda kommunen i nordvästra Skåne som inte behöver spara på skolans verksamheter. Hur har Bjuvs lyckats med att inte spara?

- I budgeten för 2023 har vi fått en ökad förskole- och skolpeng som innebär att vi har utrymme att hantera de ekonomiska utmaningarna som inflation och pensionskostnader och dessa kostnader ska inte påverka verksamheten, säger Madeleine Peyron, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Läs hela artikeln om alla satsningar.

Senast publicerad: