Bjuvs kommuns logga

Nu trygghetsvandrar
vi igen i Bjuvs kommun

Bland kommunens många satsningar på ett tryggare Bjuv återupptas satsningar på regelbundna trygghetsvandringar redan på måndag.

Kvällshimmel

Från såväl kommuninvånare via app och trygghetskvällar som från kommunens förvaltningar, polis, nattvandrare och andra har kommunen samlat information om otrygga platser i kommunen.

Gruppen, bestående av kommunala förvaltningar, polis och nattvandrare, kommer att besöka alla kommundelar under vandringen. Dock kommer man inte hinna med att besöka alla platser som har rapporterats in under måndagen, men fler platser kommer att besökas successivt under året.

De platser som besöks under måndagens vandring är skateparken och närliggande område samt ett område kring Prästkragen/Almgatan i Bjuv, området vid Jens Billeskolan ner till Billesholms centrum och några områden runt Ekeby skola och närliggande bostadsområden.

Efter varje vandring gör gruppen en bedömning och prioritering över vilka åtgärder som ska genomföras, som att röja bland träd och buskage, förbättra genomsiktlighet och belysning. Röjning har redan genomförts på flera platser i kommunen, vissa platser röjs regelbundet, andra kräver en insats vid ett enskilt tillfälle.

Alla kommuninvånare kan bidra till trygghetsarbetet genom att anmäla otrygga platser i appen Bjuv fixas eller via vår hemsida.

Senast publicerad: