Bjuvs kommuns logga

Bjuv växer med bostäder
på alla orter

Bjuv växer med allt fler invånare och med mer detaljplanerad mark. Och trenden verkar hålla i sig. Allt fler vill köpa eller bygga bostad i Bjuv.

Bildväljare

Bjuv blir alltmer attraktivt som boendekommun. Fler arbetsplatser i regionen med fler som väljer att pendla till jobbet gör kommunen attraktiv som bostadsort.
Bjuvs kommun äger runt 688 hektar mark som finns runt kommunens tre tätorter, Bjuv, Billesholm och Ekeby.
För den som vill köpa en egen tomt, en så kallad fribyggartomt, kan man ställa sig i den kommunala tomtkön. I dag står cirka 28 personer i kön som väntar på att kunna köpa en ledig tomt i kommunen. I år färdigställs cirka 19 tomter i Kungsgården i Billesholm och cirka 10 tomter i Valleberga Ekeby och kommer troligen att vara klara att säljas runt årsskiftet 2023/2024.

Även byggherrar förvärvar mark från kommunen för att bygga bostäder. Bland annat kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om en detaljplan för Ljungsgård i Billesholm där det kan byggas upp till 24 bostäder. I Bjuv byggs 38 radhus nära kyrkan i Bjuv samt 150 bostäder vid Kvarn- och Bangatan i Bjuv liksom 70 hyreslägenheter på Västergatan och Skolgatan I Billesholm.
Utöver dessa byggen planeras nu infrastrukturen för Sellebergaområdet som kommer att bli en ny stadsdel i Bjuv.

Senast publicerad: