Bjuvs kommuns logga

Tryggare med insatser i kommunen

Trygghetsarbetet i kommunen fortsätter med upplysta platser och polisen bidrar med nationell kampanj mot bedrägerier.

Polisen genomför just nu en nationell kampanj för att minska antalet telefonbedrägerier. Bland annat skickar man ut vykort till alla över 70 år i Bjuvs kommun. Med detta vill man öka medvetenheten hos äldre om hur bedrägerierna går till.

Några korta tips är

  • Lägg på luren – om du blir osäker, ska du avsluta samtalet.
  • Logga inte in eller lämna ut koder på uppmaning av någon annan.
  • Lita inte på den som ringer, även om den verkar trovärdig.

Kommunen har också genomfört en av sina första trygghetsvandringar
Nu trygghetsvandrar vi igen i Bjuvs kommun - Bjuvs kommun med resultatet att en hel del åtgärder kommer att genomföras under våren.

Utöver att buskar och sly rensas vid otrygga platser kommer fler lyktstolpar att åtgärdas och nya stolpar sättas upp i Bjuv och Ekeby. Kommunen utreder också förutsättningarna för att öka tryggheten på vissa platser samt ta fram en åtgärdsplan.

Senast publicerad: