Bjuvs kommuns logga

Prästkragen - område med högt kulturhistoriskt värde

Området Prästkragen är ett kedjehusområde i Bjuv som ritades på 50-talet av den danska arkitekten Jørn Utzon, som också är känd för att bland annat ha ritat Operahuset i Sydney. Nu har området fått en kulturhistorisk minnesskylt med intressanta fakta.

Bildväljare

Området är utpekat i Bjuvs kommuns bevarandeplan som en miljö av högt kulturhistoriskt värde med stort bevarandeintresse. Nu finns en kulturminnesskylt uppsatt i området med intressanta fakta.

Läs mer om våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och om Prästkragen här: Kulturmiljö och bevarande

Senast publicerad: