Bjuvs kommuns logga

Årets första brukarråd har genomförts

Ett brukarråd inom område Funktionsstöd ger möjlighet till delaktighet och möjlighet att vara medskapare och påverka. En av frågorna som beslutades var att man ska få behålla sin habiliteringsersättning när man går på nära anhörigs begravning.

Bildväljare

En av satsningarna med brukarrådet framöver är att gäster kommer att bjudas in till rådet för att diskutera aktuella ämnen.

Bild ovan: Charlotte Sparrenius Engström, verksamhetschef och Carina Andersson, verksamhetsutvecklare, båda inom Område funktionsstöd.

Senast publicerad: