Bjuvs kommuns logga

Du kan lämna synpunkter på kommunens översiktsplan fram till 15 augusti

Förslaget på en ny översiktsplan är nu ute på granskning. Allmänheten har möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på planen till och med den 15 augusti.

Översiktsplan Bjuv 2040

Översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga utveckling för all mark- och vattenanvändning och den byggda miljöns utveckling, användande och bevarande. Kommunen vill satsa på att vara en boendekommun med en stärkt livsmiljö och ökade möjligheter för hållbar och god pendling.

Bjuvs kommun har upprättat ett granskningsförslag till en ny översiktsplan i enlighet med plan- och bygglagen. Förslaget är ute på granskning mellan 2024-05-31—2024-08-15. Du kan ta del av översiktplanen här:

Lämna synpunkter

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsavdelningen, Bjuvs kommun, Box 501, 267 25 Bjuv eller till registrator.ks@bjuv.se senast den 15 augusti 2024.

Mer information

Översiktsplanerare Josephine Rosendahl
e-post josephine.rosendahl@bjuv.se

Översiktsplanerare Oscar Gustavsson Ekberg
e-post oscar.gustavssonekberg@bjuv.se

Samhällsbyggnadschef Niklas Ögren
e-post niklas.ogren@bjuv.se

Kontaktcenter: 042-458 50 00

 

Bildväljare

Senast publicerad: