Presskontakter

Om du som journalist har frågor om kommunen och verksamheten, vänligen kontakta någon av nedanstående personer.

Är du osäker på vem du ska prata med? Kontakta tf kvalitets- och kommunikationschef josefine.bladh@bjuv.se, telefon 0723-62 05 36.

Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Henrysson (SD) telefon 042-458 57 36
Skicka e-post till Mikael Henrysson

Oppositionsråd

Ulrika Thulin (S) telefon 0721-669 710
Skicka e-post till Ulrika Thulin

Ledningsgrupp

Christian Alexandersson, tillförordnad kommundirektör, telefon 042-458 50 00
Skicka e-post till Christian Alexandersson

Josefine Bladh, tillförordnad kvalitets- och kommunikationschef, telefon 0723-62 05 36
Skicka e-post till Josefine Bladh

Anna-Lena Hesselroth, HR-chef, telefon 042- 458 50 53
Skicka e-post till Anna-Lena Hesselroth

Anna Lindström, ekonomichef, telefon 042- 458 50 33
Skicka e-post till Anna Lindström

Mikael Bogarve, avdelningschef arbete och tillväxt, telefon 042-458 57 92
Skicka e-post till Mikael Bogarve

Jessica Alfredson, chef socialförvaltningen, telefon 042-458 51 19
Skicka e-post till Jessica Alfredson

Erika Blücher, tillförordnad chef utbildningsförvaltningen, telefon 042-458 53 24
Skicka e-post till Erika Blücher

Thorsten Olow Schnaars, chef tekniska förvaltningen, telefon 042-458 58 48
Skicka e-post till Thorsten Schnaars

Anneli Gille, chef byggnadsförvaltningen, telefon 042- 458 54 41
Skicka e-post till Anneli Gille

Patrik Hohman, tillförordnad chef kultur- och fritidsförvaltningen, 0704-531564
Skicka e-post till Patrik Hohman