Utredningar och beslut

Här publicerar vi beslut och utredningar som ligger till grund för beslutet att bolagisera delar av vård- och omsorgsverksamheten.