Bjuvs kommuns logga

  Dödsfall och begravning

  Bjuvs kommun kan hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan, om det inte finns några tillgångar i dödsboet efter den avlidne.

  Dödsboanmälan

  En dödsboanmälan är en form av förenklad bouppteckning som kan användas när den avlidens tillgångar har ett lägre värde än dödsboets skulder.

  Gör en digital dödsboanmälan här via vår e-tjänst.

  Äger man inget hus eller mark eller det inte har så mycket pengar kan dödsbohandläggaren i kommunen istället utreda och bedöma rätten till en dödsboanmälan.

  Det är en enklare form av bouppteckning som kommunen gör utan kostnad.

  • Någon av dödsbodelägarna inte vill.
  • Det krävs mycket arbete av handläggaren att få fram uppgifter om den avlidnes ekonomi.
  • Det, i vissa fall, finns ett testamente.
  • Den som gått bort äger saker som är ekonomiskt värdefulla.

  • Att det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus/villa) eller tomträtt.
  • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Bjuvs kommun.
  • Att de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan ni har varit i kontakt med dödsbohandläggare i kommunen.

  • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
  • Om den avlidne har bott själv ska hyresavtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbodelägarna. Vid dödsfall är uppsägningstiden för hyresavtal alltid en månad.
  • Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan.

  Senast publicerad: 23 september 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här