Ekonomisk rådgivning

Du kan på olika sätt få råd och hjälp med din ekonomi av kommunen.

Du kan bland annat ansöka om försörjningsstöd eller få råd och tips om hur du ska klara dina skulder.

Skjutmått med mynt placerat ovanför ett kontoutdrag

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa dig att leva ett självständigt liv och klara dina skulder.

Läs mer om budget- och skuldrådgivningen i kommunen.

Behöver du hjälp med en konsumentfråga kan du få vägledning på Konsumentverkets webbplats om bland annat ångerrätt, reklamationer, avtal, felaktiga fakturor och bytesrätt.

Hallå konsument - Konsumentverkets oberoende hjälp och rådgivning