Budget- och skuldrådgivning

Bjuvs kommun erbjuder dig som har hamnat i ekonomiska svårigheter kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Hos budget- och skuldrådgivaren kan du få hjälp med att:

  • strukturera din ekonomi
  • göra upp en budget för ditt hushåll
  • se över din skuldsituation
  • förmedla kontakter med kronofogdemyndigheten
  • kontakt med inkassobolag och kreditgivare
  • få råd och anvisningar i ärenden enligt skuldsaneringen

Du har också möjlighet till hyresrådgivning och då samarbetar vi tillsammans med Bjuvsbostäder.

Rådgivaren har tystnadsplikt och rådgivningen är gratis.

Du kan få hjälp av tolk i din kontakt med rådgivaren.

Budget- och skuldrådgivare

Dina Grgic

Mejl dina.grgic@bjuv.se

Telefon 042 - 458 54 43