Överklaga ditt beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller delar av ansökan så kan du överklaga vårt beslut om du inte är nöjd med det.

Du har tre veckor på dig, från det att du har fått beslutet, att lämna in en överklagan. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Det behövs inte någon särskild blankett för överklagan utan det går bra att skriva på ett vanligt papper. Överklagan lämnar eller skickar du till den enhet som fattat beslutet. Handläggaren som har fattat beslutet går på nytt igenom ditt ärende när din överklagan har kommit in.

Handläggaren kan vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Handläggaren ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i din överklagan. Om beslutet inte omprövas skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet.

Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Skicka in din överklagan (när det gäller ekonomiskt bistånd och vuxenärenden) till:

Bjuvs kommun
Socialförvaltningen
Box 501
267 25 Bjuv