Bjuvs kommuns logga

  Så kan du hjälpa till

  Det är många privatpersoner som vill hjälpa till och som undrar vad de kan göra för insats. Det kan handla om att man ställer upp som familjehem eller bli en språkvän, alla kan bidra med något.

  Bildväljare

  Vill du hjälpa till och göra en insats så kan du ställa upp och bli:

  Familjehem

  Att vara familjehem innebär att man tar hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Här kan du läsa mer om familjehem.

  God man/förvaltare

  Som god man eller förvaltare hjälper du en person, din så kallade huvudman, med sådant som han eller hon inte klarar av att sköta på egen hand. Här hittar du mer information om god man och förvaltarskap.

  Språkvän

  Ta chansen att hjälpa en nyanländ samtidigt som du lär känna en ny kultur.

  Gå på språkcafé

  På språkcaféet träffas vi och fikar och pratar svenska tillsammans med SFI-studerande och andra som vill öva på sitt nya språk.

  I Bjuvs kommun finns flera ideella organisationer som du också kan stötta.

  Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för barns rättigheter enligt barnkonventionen och att det följs i vår kommun.

  Vi arbetar med läxhjälp och bössinsamling, om vi får asylfamiljer med förskolebarn kan vi organisera sysselsättningar för barnen på deras boende, ombesörja att det finns lekmaterial på boendet och ordna fram kläder vid behov.

  Kontakt:
  Clary Warneryd
  Telefon: 042 - 734 02 eller 0707 - 78 80 55
  E-post: clary.warneryd@telia.com

  På respektive församlings hemsida finns information om hur du kan bidra ekonomiskt till Svenska kyrkans hjälparbete bland flyktingar i Europa samt information om de aktiviteter som de anordnar.

  Bjuvs församling
  Kontaktperson är präst Britt-Marie Cedergren.
  Telefon: 042 - 856 54.

  Ekeby församling
  Frivilliga är välkomna att höra av sig.

  I ett akut läge ingår Bjuvs församling i den kommunala Posom-organisationen och ställer lokaler och personalresurser till förfogande. Om det anländer stora mängder flyktingar på kort tid kan det bli aktuellt att be församlingens medlemmar om hjälp med förnödenheter av olika slag.

  Genom ett avtal mellan Lunds stift och Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande kan Svenska kyrkan bistå enskilda med rättshjälp i t.ex. asylprocesser. Detta sker i den lokala församlingen.

  Senast publicerad: 25 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här