Bjuvs öppenvårdscentral

Bjuvs öppenvårdscentral erbjuder råd, stöd och behandling till dig som är barn, ungdom, vuxen, förälder eller till hela familjen.

Som vuxen kan du vara anonym när du kommer till oss. Är du under 18 år kan du få råd och stöd tillsammans med förälder utan att behöva gå via socialtjänsten. Du kan också få insatser från oss genom ett biståndsbeslut från din socialsekreterare.

Vårt uppdrag är att tillsammans med dig komma överens om vad som behöver förändras i ditt liv. Det kan handla om att du vill sluta använda alkohol eller droger.

Det kan också handla om att du och din familj behöver hitta andra sätt att prata med varandra för att konflikterna ska minska och att ni ska må bättre tillsammans. Som förälder kanske du behöver stöd i hur du ska bemöta ditt barn.

Vi arbetar med:

  • Förebyggande arbete
  • Råd, stöd och behandling

Vi vill bland annat:

  • Att alkohol- och droganvändandet minskar
  • Att våld och annan brottslighet minskar
  • Att barn och ungdomar klarar skolan
  • Att barn och ungdomar har goda relationer till sina föräldrar och andra vuxna
  • Att barn och ungdomar kan bo hemma hos sina föräldrar

Vi har tystnadsplikt.

Bjuvs öppenvårdscentral hittar du på Mejerigatan 1 i Bjuv.

Våra öppettider är:

Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30 (enligt tidsbokning)

Välkommen till oss.

Länkar till självhjälp och frivilliga organisationer.

Jeanneth Carlnil

Telefon: 042 - 458 56 99

Sara Wergilis

Telefon: 042 - 458 51 55

Helena Gunnarsson

Telefon: 042 - 458 51 15

Eva Malmborg

Telefon: 042 - 458 53 46

Åsa Malmborg

Telefon: 042 - 458 55 93

Anders Nilsson

Telefon: 042 - 458 55 70

Karin Svensson

Telefon: 042 - 458 51 11