Bjuvs kommuns logga

  Överförmyndare

  Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp har en gemensam överförmyndarnämnd. Nämndens säte är i Perstorp. I Bjuv finns en handläggare.

  Nämnden har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det är föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

  Överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige medan handläggaren är en kommunal tjänsteman. Länsstyrelsen har tillsyn över verksamheten.

  Överförmyndarens tillsyn omfattar:

  Förmyndarskap/föräldraförvaltning, med undantag för särskild förvaltning. En förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

  Godmanskap – detta gäller människor som av olika skäl inte själva kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.

  Förvaltarskap liknar godmanskapet med undantag från att den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med god man.

  Intresserad av uppdrag?

  Den som är intresserad av uppdrag att hjälpa en person med oförmåga i olika mänskliga, ekonomiska eller rättsliga angelägenheter kan ta kontakt med överförmyndarhandläggaren.

  Läs mer om uppdraget om uppdraget som god man och förvaltare.

  Informationsfilmer och dokument kan du se och läsa här.

  Blanketter som rör överförmyndarskap hittar du på Perstorps kommuns hemsida.

  Överförmyndarexpeditionen (nås via Perstorps kommuns växel)

  Telefon: 0435-390 00

  E-post: overformyndare@bjuv.se

  Telefontid: Måndag, onsdag - fredag klockan 10.00 - 12.00

  Besökstid enligt överenskommelse.

  Överförmyndarnämnden har expeditionstid: klockan 09.00 - 15.00, lunchuppehåll mellan klockan 12.00 - 13.00.

  Senast publicerad: 16 juli 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här