Kommunal hyreskompensation

Du som bor i en av Bjuvs kommuns bostäder med särskild service enligt LSS och har en månadshyra som överstiger den högsta hyra som Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten godkänner vid ansökan om statligt bostadstillägg, kan ansöka om kommunal hyreskompensation. För att ansöka om kommunal hyreskompensation ska du först ha ansökt och blivit beviljad statligt bostadstillägg från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Syftet med den kommunala hyreskompensationen är att säkerställa att du har tillräckligt mycket pengar kvar för dina levnadskostnader när hyran är betald. När vi bedömer om du har rätt till kommunal hyreskompensation, tar avgiftshandläggaren hänsyn till dina inkomster, viss del av din förmögenhet samt din boendekostnad.

Kommunal hyreskompensation beviljas för maximalt ett inkomstår i taget. Därefter krävs ny ansökan.

För ansökningsblankett, frågor eller behov av hjälp med ifyllandet, vänligen kontakta avgiftshandläggaren, tel 042-45 85 121


Avgiftshandläggare

Marie Paulsson
telefon 042- 458 51 21

info@bjuv.se