Anhörig

Möte runt bordet

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg för en närstående kan betyda mycket för hans eller hennes livskvalitet.

Du kan vara make, maka, förälder, barn eller barnbarn, sambo, god vän eller närstående på annat sätt.

Att hjälpa eller vårda en anhörig kan ge både glädje och trygghet men det kan också vara tungt och ensamt många stunder.

Bjuvs kommun erbjuder dig som anhörig/närstående olika former av stöd för att underlätta din livssituationen.

Detta är vad vi bland annat erbjuder:

  • Mötesplats
  • Föreläsningar
  • Stödsamtal
  • Anhöriggrupper
  • Samhällsinformation
  • Hembesök
  • Dagverksamhet
  • Växelvård/avlösning

Våra stöd kostar ingenting och vi kan ordna aktiviteter utifrån ditt behov.

Kontakt

Hälsopedagog

Maria Dahlkvist
Telefon: 042- 458 51 26
forebyggande@bjuv.se

Besöksadress
Postgatan 1A, Bjuv